آتش زدن بنر خامنه‌ای و خمینی جلاد در کرمانشاه

جوانان قیام آفرین در کرمانشاه روز جمعه 20بهمن  در یک حرکت اعتراضی  تصویر بزرگ و منحوس خامنه‌ای و خمینی جلاد را در  یکی از خیابانهای این شهر به آتش کشیدند.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...