آتش سوزی در فدراسیون کشتی

5ec8fd12a8bb3_5ec8fd12a8bb4

خانه کشتی صدرزاده به عنوان محل تمرین تیم های ملی و مجموعه اداری فدراسیون کشتی دچار آتش سوزی شد.

به نوشته ایسنا، بعد از ظهر امروز (شنبه) خانه کشتی صدرزاده محل تمرین تیم های ملی کشتی و مجموعه اداری فدراسیون کشتی به علت فرسوده بودن دچار آتش سوزی شد.

این آتش سوزی به علت اتصالی در سیم های برق سه فاز اتفاق افتاده و آتش نشانان در حال مهار این آتش سوزی هستند.