آخوند حسين نيازی به ضرب سه گلوله به هلاکت رسید

بر اساس گزارشهای دریافتی، جوانان بروجن روز يکشنبه 15 ديماه يک آخوند فاسد به نام حسين نيازی از اهالی شهرضا را با شليک سه گلوله به هلاکت رساندند.
اين آخوند جنايتکار که در منطقه فرادنبه بروجن ساکن بود، در ميان مردم منطقه منفور بود.
 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...