آخوند حسین نیازی به ضرب سه گلوله به هلاکت رسید

بر اساس گزارشهای دریافتی، جوانان بروجن روز یکشنبه ۱۵ دیماه یک آخوند فاسد به نام حسین نیازی از اهالی شهرضا را با شلیک سه گلوله به هلاکت رساندند.
این آخوند جنایتکار که در منطقه فرادنبه بروجن ساکن بود، در میان مردم منطقه منفور بود.
 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...