آقای کاظمینی بروجردی جهت اجرای حکم اعدام از اوین به مکان نامعلومی انتقال پیدا کرد

بنا به خبر منتشره در سایت رسمی زندانی سیاسی – عقیدتی، آقای کاظمینی بروجردی، صبح روز چهارشنبه 9 مهر، نیروهای گارد ویژه به سلول آقای کاظمینی بروجردی در زندان اوین رفته و او را تحت حفظ برای اجرای حکم اعدام به مکان نامعلومی منتقل کردند.

هم بندی های ایشان با خانواده آقای بروجردی تماس گرفتند و خبر را اطلاع داده و افزودند ماموران گفته اند آقای بروجردی تا زمان اجرای حکم اعدام، ممنوع تلفن و ممنوع الملاقات هست.

در حال حاضر خانواده این زندانی عقیدتی در مقابل دادسرای ویژه روحانیت در خیابان زعفرانیه تهران تحصن کردند اما هیچ کس پاسخگو آنها نیست .

این خانواده ضمن ابراز نگرانی خواستار اقدام فوری سازمان های حقوق بشری برای جلوگیری از این حکم اعدام ایشان شده اند.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سید حسین کاظمینی بروجردی