آمریکا: بدون برکناری اسد از قدرت، نمی توان داعش را در سوریه شکست داد

تلویزیون سی ان ان طی گزارشی خبر داد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از تیم امنیت ملی دولت خود درخواست کرده است که سیاست واشنگتن در قبال سوریه را مورد بازنگری قرار دهد.

این درخواست پس از آن صورت گرفت که دولت آمریکا به این درک رسیده که ممکن است بدون گذار سیاسی در سوریه و نیز بدون برکناری بشار اسد از قدرت، نتوان داعش را شکست داد.

این خبر را مقامات و دیپلمات های ارشد آمریکایی به شبکه ی سی ان ان گفتند.

بازنگری در راهبرد آمریکا در سوریه در واقع نوعی اذعان ضمنی به این مسئله است که راهبرد اولیه برای مقابله با داعش در عراق و سپس سوریه بدون برکناری بشار اسد یک محاسبه نادرست بود.

ناظران سیاسی بر این عقیده اند که طرح این موضوع به این معناست که آمریکا در حال ورود به آماده کردن فضای روانی افکار عمومی برای حمله به سوریه در راستای سرنگونی اسد می باشد، بویژه آنکه همپیمانان بین المللی بسیار زیادی در راستای این استراتژی دارد.