آمریکا: تحریمها پا بر جاست، اکنون زمان سرمایه گذاری در ایران نیست

وزارت خزانه داری آمریکا در واکنش به درخواست روحانی در اجلاس اقتصادی داووس که از سرمایه گذاران خارجی خواسته بود به ایران بروند، اعلام کرد، اکنون زمان سرمایه گذاری در ایران نیست.

روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشت، معاون وزارت خزانه داری آمریکا به شرکتهای خارجی در مورد ازسرگیری همکاریهای اقتصادی با رژیم تهران هشدار داد.

این روزنامه به نقل از دیوید کوهن نوشت، درهای ایران هنوز برای تجارت و بازرگانی گشوده نشده و شبکه وسیعی از تحریمهای پیچیده علیه رژیم تهران هنوز پابرجاست.

معاون وزارت خزانه داری آمریکا تاکید کرد، بخش بزرگی از سیستم بانکی رژیم تهران هنوز تحت تحریم است و اکنون زمان ازسرگیری روابط بازرگانی با آنها نیست.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...