آژانس بین المللی انرژی هسته ای خواستار پاسخگویی رژیم به دهها سئوال در مورد چاشنی های اتمی شد

آقای یوکیا آمانو، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی دیدار یک روزه اش با مسئولان سازمان انرژی هسته ای رژیم در روز یک‌شنبه (۱۷ اوت، ۲۶ مرداد) انجام داده و ایران را ترک کرد. اما همچنان پرسش‌های بسیاری کماکان بی‌پاسخ مانده‌اند.

خبرگزاری حکومتی ایسنا گزارش داد که یکی از موضوعات اصلی گفت‌و‌گوهای روز یک‌شنبه (۱۷ اوت، ۲۶ مرداد) آمانو با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران، چاشنی‌های انفجاری بوده است.

به نظرمی رسد که رئیس آژانس بین المللی اتمی دراین سفردرمورد تجهیزات موشکی ایران نیز با مقامات جمهوری اسلامی گفت وگو کرده است.

به گزارش خبرگزاری های حکومتی رژیم، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دراین سفرهمچنان خواستارپاسخ ایران به همه پرسش های باقی مانده درباره تحقیقات احتمالی نظامی – هسته ای ایران شده است.

بر اساس گزارشها آقای آمانو به طور مشخص پنج پرسش فنی از ایران دارد و از جمله ی آنها تقاضا برای دیدار برخی مراکز حساس است. اما همچنان نظام جمهوری اسلامی از پاسخگویی به این سئوالات سر باز میزند.

خبرگزاری رویتردرگزارشی نوشت که به علت وسعت اختلافات میان تهران و 1+5 دست یابی نهایی به توافق دربرنامه اتمی ایران درحال حاضرنامشخص است.

گزارش جدید آژانس بین المللی انرژِی هسته ای در مورد ایران قرار است در روز دوشنبه 25 اوت 2014 منتشر شود.