آژانس: سایت هسته ای مریوان مهمتر از آن است که ایران ادعا میکند

در پی موضع گیری سخنگوی رژیم در آژانس در ارتباط با رد مسئله آزمایشهای انفجاری اتمی در سایت هسته ای مریوان، گيل تیودور، سخنگوی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 30 آبان اظهار داشت که مسئله سایت مریوان به این سادگی که ایران می‌گوید نیست.

به گزارش روز جمعه خبرگزاری رويترز، گيل تیودور، سخنگوی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، در عين حال گفته است که آژانس درباره این پيشنهاد جمهوری اسلامی برای بازديد از مريوان و سايت هسته‌ای که ادعا شده در آن منطقه قرار دارد، با تهران گفت‌وگو خواهد کرد.

رضا نجفی، نماينده حکومت ایران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، روز پنج‌شنبه، ۲۹ آبان، به شورای حکام اين نهاد گفت که تهران حاضر است اجازه بازرسی از مريوان را فراهم کند تا ثابت کند ادعاها درباره آزمايش‌های انفجاری اتمی در اين منطقه، بی‌پايه و اشتباه هستند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ايرنا، نجفی گفت که چنين سايتی در مريوان “وجود خارجی ندارد”، اما در عين حال افزود که ايران حاضر است «اجازه يک بار دسترسی مديريت شده» به اين “سايت ادعايی” را بدهد.

خبرگزاری رويترز در گزارش خود افزوده است که اولويت اصلی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی برای بازديد و بازرسی، تاسيسات نظامی پارچين است، جايی که آژانس مشکوک است بر روی چاشنی‌های انفجاری قابل استفاده در بمب‌های هسته‌ای، تحقيقات و آزمايش صورت گرفته است.