آکسیون در حمایت قیام مردم ایران در سوئد

دیروز شنبه 10 ژوئن جمعی از هواداران مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران مقیم سوئد از جمله در استکهلم، یوتبوری و مالمو در حمایت از قیام مردم ایران تجمعاتی را برگزارکردند.

شرکت کنندگان در این گردهم آئیها علاوه بر اعلام حمایت خود از اعتراضات اضناف مختلف، از جمله رانندگان کامیون و کارگران فولاد اهواز از دولت سوئد خواستار پایان دادن به سیاست مماشات خود با رژیم حاکم بر ایران شدند.

شرکت کنندگان همجنین از ئلت و وزارت خارجه سوئد خواستند تا ضمن حمایت از مردم ایران در مجامع بینالمللی تلاش کند تا مقامات ایران در دادگاهای بینالمللی به خاطر نقض فاحش حقوق بشر محاکمه شوند.

استکهلم

یوتبوری