آکسیون شبانه ی «حامیان مادران پارک لاله» بر علیه اعدام ریحانه جباری در مقابل وزارت خارجه ی سوئد

با انتشار خبر انتقال خانم ریحانه جباری به زندان رجایی شهر برای اجرای حکم اعدام، دهها تن از حامیان مادران پارک لاله در استکهلم به وزارت امور خارجه ی سوئد مراجعه کرده و ضمن تسلیم یک طومار امضاء شده، آکسیونی در مقابل وزارت امور خارجه ی سوئد در شهر استکهلم برگزار کردند. این آکسیون تا نیمه شب ادامه داشت.
تظاهر کنندگان – که پلاکاردهایی حاوی تصاویر خانم ریحانه جباری را در دست داشتند – خواستار مداخله ی وزارت امور خارجه ی سوئد برای متوقف کردن حکم ضد بشری اعدام  وی شدند.

خانم ریحانه جباری، متولد 1366 هنگامی که یکی از ماموران وزارت قاتل اطلاعات جمهوری اسلامی – بنام مرتضی عبدالعلی سربندی، ۴۷ ساله – قصد تجاوز به وی را داشته است، در دفاع از خود این متجاوز را به قتل رسانده است.
ریحانه جباری پس از تحمل 7 سال زندان در فروردین 1393 به جرم قتل عمد به قصاص محکوم شد.

اعلام حکم اعدام وی از سوی مقامات جنایتکار قضاییه جمهوری اسلامی موجی از خشم و نفرت را در میان جامعه ی ایرانی در سراسر جهان برانگیخت.

شب گذشته – دوشنبه 7 مهر 1393 برابر با 29 سپتامبر 2014 – با اعلام خبر انتقال خانم ریحانه جباری به زندان رجایی شهر و اعلام اعدام غریب الوقوع وی، نهادهای سیاسی و حقوق بشری جامعه ی ایرانی دست به اعتراضات گسترده ای در سراسر جهان زدند.