ابراز تأسف از درگذشت خانم خورشید مبینی

اتحاد انجمنها برای ایران آزاد، سوئد، ضمن ابراز تآسف از درگذشت خانم خورشید مبینی، مادر آقای نصرالله اسماعیل ­زاده عضو شورای ملی مقاومت ایران، مراتب تسلیت  و ابراز همدردی را به ایشان و خانواده محترمشان ابراز میکند.

مادر اسماعیل زاده، از مادران فعال در سالهای ۶۰ و ۶۱ و مادری فداکار از آن پس بود. او در سخترین شرایط و در کهولت سن نیز دست از حمایت از مجاهدین خلق و آرامان آنها دریغ نداشت و با شرکت در مراسم ها و گردهمائیها به نسل جوان امید می بخشید.

وی پس از گذراندن دوران طولانی در غربت، در سن ۹۱ سالگی در یکی از بیمارستانهای استکهلم درگذشت.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...