ابراز تاسف اتحاد انجمنها برای ایران آزاد از دعوت ابتکار به کنفرانس تساوی حقوق در استکهلم

اتحاد انجمنها برای ایران آزاد در یک اطلاعیه مظبوعاتی که به زبان سوئدی  منتشر شده، از دعوت معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به کنفراس جهانی تساوی حقوق، ابراز تاسف کرده است.

این اتحادیه در اطلاعیه خود آورده است که: دعوت معصومه انتکار به این کنفرانس که وزیر بازرگانی سوئد، آن لینده، مهماندار آن میباشد، بسیار متاسف است و اعتقاد دارد که دعوت چنین فردی ارزشهای سیاست فمینیستی دولت سوئد را پایمال میکند. این دعوت در واقع یک توهین به ایرانی- سوئدی ها و یک سیلی به صورت همه زنان شجاع ایرانی که تحت حاکمیت رژیم زن ستیز جمهری اسلامی برای تسای حقوق فعالیت میکنند، میباشد.

این اتحادیه در اطلاعیه خود ابتکار را نماینده رزیم زن ستیز حاکم بر ایران داشته و سابقه این فرد را درگذشته، از جمله شرکت وی را در گروگان گیری سفارت امریکا  در سال 1979 را یادآور شده است.

این اتحادیه از دولت و وزارت خارجه سوئد خواسته شده که از سیاست مشمئز کننده مماشات خود با رژیم سرکوبگر ایران پایان داده و از خواست ایرانیان برای آزادی، دموکراسی و تساوی حقوق بین زن و مرد حمایت کنند.