ابراز نگرانی نهادهای حقوق بشری از اعدام دو معلم

hashemسیزده نهاد مدافع حقوق ‌بشر با صدور یک بیانیه مشترک نسبت به سرنوشت دو آموزگار عرب اهوازی محکوم به اعدام، ابراز نگرانی کردند.

اشم شعبانی و هادی راشدی ساکن رامشیر، از بنیادگذاران سازمان فرهنگی “الحوار” هستند کهدر کنار ۳ عرب دیگر در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده‌اند.این دو آموزگار ۶ هفته پیش از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند. و خانواده‌هایشان دیگر خبر دقیقی از وضعیت آن‌ها ندارند.

رژیم ضد بشری حاکم بر ایران اخیرا موجی از تبعید زندانیان را به هدف فشار بیشتر بر انها و خوانواده هایشان را به راه انداخته است.

پیش از این گزارش شده بود که زندانیان سیاسی عقیدتی، دکتر هانی یازرلو و کسری نوری، نیز تبعید شده اند