«ابربدهکار» بانکی از کشور خارج شد.

«یکی از ابر بدهکاران بانکی از کشور خارج شد»؛ عنوان خبری است که امروز در رسانه های مختلف و شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد؛ موضوعی که وقتی متوجه می شویم، پرونده این «ابربدهکار» در مراجع قانونی در حال رسیدگی است، بیشتر شوکه کننده می شود! چرایی و چگونگی خروج چنین فردی از کشور یکی از سؤالاتی است که باید مراجع رسیدگی کننده خیلی زود به آن پاسخ بدهند.
جالب است بدانید، در حالی که پرونده «ح. ز» به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان تقریبی 300 میلیارد تومان از منابع بانک ملت در حال رسیدگی است، نامبرده با ایجاد فشار و لابی‌گری درصدد آن است تا زمین‌های موقوفه خود را در ازای بدهی 300 میلیاردی خود به چندین برابر قیمت با بانک تهاتر کند. در حالی که کل ارزش زمین های مورد اشاره مطابق با ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری، بیش از 50 میلیارد تومان نیست و بدهی معوق و تقریبی 30 میلیارد تومانی یکی از املاک موصوف بابت اجاره بهای خود به یک نهاد غیردولتی ارزش املاک نامبرده را به حدود 20 میلیارد تومان و کمتر از 10 درصد بدهی 300 میلیاردی این ابر بدهکار بانکی رسانده است.
در خبر موصوف آمده است: کلکسیونی از ماشین‌های میلیاردی، ویلای شخصی در امارات، موناکو فرانسه، لندن و امثال آن تنها بخشی از حیف و میل اموال بیت‌المال توسط نامبرده است. این ابربدهکار بانکی در حال حاضر در کشور امارات است و پیشتر در بازار خرید و فروش ارز فعال بوده و در برهه‌ای کار واردات پالت‌های ارزی را بر عهده داشته است.
حالا اینکه این فرد چطور از کشور خارج شده است، از پرسش های جدی است که مسئولان امر باید خیلی زود پاسخ قانع کننده و روشنی به آن بدهند.
چطور ممکن است فردی با وجود اثبات بدهی 300 میلیارد تومانی به بیت المال و بانک ها ـ که آن هم در اثر سوء استفاده حاصل شده است ـ می تواند به راحتی از کشور خارج شود و در جواب چگونگی خروج گفته شود با «فشار و لابیگری» از کشور خارج شده باشد؟! الان مهمترین پرسش این است: فشار بر چه کسی و چه نهادی و چگونه و لابیگری با چه فرد یا افرادی؟ مگر این ابربدهکار بانکی چه قدرت و اختیاراتی داشته که بتواند برای خروج از کشور قوانین را دور بزند و بر شخص و نهادهایی که مانع از خروج وی از کشور بوده اند، فشار وارد کند؟
اینکه گفته شده او توانسته با لابیگری از کشور خارج شود، یعنی چه؟ مگر کشور قانون ندارد؟ این پرسش جدی افکار عمومی است که مگر می شود، آیا هر کسی با وجود داشتن بدهی کلان به بانک ها می تواند با لابیگری از کشور خارج شود؟ پس تکلیف قوانین چه می شود؟ آیا مشخص شده این فرد دقیقا با چه کسی و یا چه افرادی لابی کرده و توانسته از کشور خارج بشود؟

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...