ابطحی: تیر ایران در کمان یک زن است

ابطحی: جامعه ایرانی در حال جابجایی از مردسالاری به سمت قدرت گرفتن زنان است
آینده سیاسی ایران را زنان تعیین خواهند کرد.

عضو مجمع روحانیون مبارز در گفتگو با عصر ایران ادامه داد: پیش بینی من این است موضوعی که می تواند آینده انقلاب اسلامی و آینده ایران را ترسیم کند، موضوع زنان است. این موضوع چند دلیل بنیادی دارد.

این اتفاق بسیار مهمی است در میان حاکمیت و هر کسی که می خواهد در ایران به مسائل سیاسی و اجتماعی کشور توجه کند باید بداند در حقیقت آینده سیاسی ایران را همین زنان تعیین خواهند کرد.

ابطحی با اشاره به اینکه به همین دلیل من جامعه ایرانی را در حال جابجا شدن از مرد سالاری به سمت قدرت گرفتن زنان می بینم ت

وی اضافه کرد: یعنی جامعه زنان منتظر این نبودند که حاکمیت یکسری حقوق را به آنها عطا کند.

یک مدلی از زندگی مدرن محترمانه به صورت عمومی در جامعه شکل گرفته است که این مدل در مقیاس جهانی نیز در جامعه زنان وجود دارد ولی با هوشمندی این مدل ایرانیزه شد و با تمدن ایرانی و اسلامی نیز تداخل داشته است. فضایی بوجود آمده یک فضایی است که زنان خودشان بدست آورده اند و اینطور نبوده، منتظر بنشینند که حاکمیت این فضا را به آنها بدهد.

وی اظهار کرد: نکته قابل توجه در این حرکت اجتماعی زنان همین فهم بالای آنها و انتخاب بر اساس تصمیمات خود جامعه زنان و جوانان است. دلیل دیگر این موضوع فضای مجازی است که همه اطلاعات چه خوب و چه بد از تمام نقاط جهان در اختیار نسل جوان قرار دارد که این موضوع تاثیر بسیاری بر شیوه زندگی این نسل دارد.

ابطحی گفت : اگر مطالبه این زنان “نه به حجاب بود” در مقابل خیل عظیمی از معتقدین به حجاب قرار می گرفتند. به هر حال در جامعه ایرانی نمی توان افرادی را که معتقد به حجاب هستند را نیز نادیده گرفت اما وقتی مطالبه آنها نه به حجاب اجباری باشد قطعا بسیاری از زنان با حجاب کشور هم طرفدار “نه به حجاب اجباری” خواهند بود تا بدین شکل مشخص شود، کسانی که حجاب را انتخاب کرده اند بر اساس خواست خودشان بوده است و این یک اجبار اجتماعی نبوده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...