ابوالفضل فولادوند – درباره یک آدرس عوضی و دو نکته

abolfzl_fuladwndدو عضو شورا استعفا دادند,

ما که در اشرف و لیبرتی هستیم, نه اینکه برایمان علی‌السویه باشد اما قابل فهم است:

مبارزه (آنهم با مهیب‌ترین نیروی ارتجاعی تاریخ که پیوسته با  زنجیرهای از حمایتهای استعماریی نفتخوارها, رسما و علنا شارژ میشود) کار آسانی نیست. بویژه وقتی که طولانی هم بشود. (هر کس صاحب اختیارِ خودش است) .

اما اینکه این استعفا, به این شکل و در این شرایط خاص زمانی و با بسیج توابها و حمله آنها به راس رهبری مقاومت همراه میشود, جای تامل دارد.

ووقتی طرف مستعفی پای دخالت مجاهدین در سوریه را پیش میکشد و آن یکی آدرس جنازه‌های دوتن از مجاهدین را در کنار کشته‌های ”القاعده“  میدهد, دیگر ” تامل“ جای خود  را به ”شک“ میدهد. قضیه جدا مشکوک است. آنهم وقتی که  ”مستعفی“  اهل سیاست است و معنی برخی ”ترم“ های ویژه را نمی تواند بگوید: نمی فهمیدم.

خلاصه ما که فهمیدیم آدرس ” چه کسی “ را به ”چه کسی می دهی“ !!!

اما نکته اول!

این روزها رژیم در عراق از رو بسته و نیروی قدسش, علنا در خیابانهای بغداد رژه  مسلحانه میرود و قیام کننده عراقی را به اسم ”القاعده“ روزانه قتل عام میکند. همزمان پاسداران رژیم در سوریه رسما وارد عملیات شده و مردم قیام کننده را ( باز هم به اسم ”القاعده“ ) کشتار میکند, در حالیکه همه میدانند و رژیم هم انکار نمیکند که تشکیلات ”القاعده“ درایران است.

وکسی فراموش نکرده که کماکان آمریکا ”خواهانِ” القاعده است و القاعده کماکان ”خوانده“ آمریکا!

بگذریم, ضخامتِ!!  رذالتتان به یاد ماندنیست!

نکته بعد: هر ابلهی میداند که منطقه ما آبستن تحولات عظیمی است. کلان معامله هایی در جریان است:

تقدیم عراق در سینی طلایی به آخوندها, تحلیل بردنِ  قیام مردم سوریه و وجه المصالحه کردنِ  قیام مردم ایران (داستانهای ِ ۸۸  و کشتار و بازداشتِ جاری ِ مجاهدین) بخشی  از آن چیزیست که قابل دیدن است.

طبعا  در این چند ضلعی ارتجاعی – استعماری, جایی برای مردم منطقه و خواسته‌های آنها نیست, این وسط عنصر نامطلوب و به قول معروف ”کلّه مزاحم“ , مقاومتی است که میخواهد منافع ملی خود را از حلقوم آن اژدهای چند سر بیرون بکشد. حالا ابهامی هست که  این حضرات دارند چکار میکنند؟!!

برای ما که در اشرف ولیبرتی هستیم روشن است که خودمان داریم چکار میکنیم, برایمان هم مثل روز روشن است که بهایش را باید تا آخرین قطره خونِ آخرین نفرمان بدهیم, اما…

بی شک مردم ایران, این لگام گرفتنِ رذیلانه شما بر ضد مقاومت و رهبری آنرابه خوبی قضاوت خواهند کرد.

ابوالفضل فولادوند- لیبرتی ۱۹ خرداد ۸۲

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...