اتحادیه اروپا: مانند آمریکا نگران نقش رژیم هستیم

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با اشپیگل، در پاسخ به این سوال که آیا اروپا به وعده خود در چند هفته اخیر درباره بحران ایران پایبند بوده است، گفت: اروپا راه‌های زیادی برای به کار بستن قدرت دارد. ما فقط باید بخواهیم. منظورم قدرت نظامی نیست، حداقل، تنها قدرت نظامی نیست. آغاز سال نو با سختی همراه بوده است و تقریبا این طور به نظر می‌رسد که بحران در هر جایی وجود دارد.

بورل در ادامه گفت: ما هم مانند آمریکا نگران نقشی هستیم که ایران در همسایگی کشورهای دیگر دارد. با این وجود، تمرکز ما جای دیگری است. ما می‌خواهیم از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای جلوگیری کنیم. فقط تصور کنید که اگر امروز، ایران بمب[هسته‌ای] در اختیار داشت، چه اتفاقی می‌افتاد.