اتهام دادستانی آلمان به چهار نفر به جرم ارسال قطعات تاسیسات هسته ای به رژیم ایران

دادستانی فدرال آلمان، روز دوشنبه اعلام کرد سه ایرانی- آلمانی و یک آلمانی را به ارسال غیرقانونی قطعات تأسیسات هسته ای به ایران متهم کرده است.

اسامی این افراد حمید خ. هشتاد ساله، غلامعلی ک. ۷۰ ساله و فرزند او کیانزاد ۲۵ ساله و رودولف ام. ۷۸ ساله اعلام شده است.

براساس کیفرخواست دادستانی آلمان، آنان ۹۲ شیرمخصوص ساخت آلمان و ۸۵۶ شیر ساخت هند را که در تاسیسات هسته ای کاربرد دارد در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ از طریق شرکت های پوششی به ایران فرستاده اند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...