اثار قیام و سرنگونی، درخواست اخراج روحانی از خبرگان

رجانیوز در ستون یادداشت‌های امروزش، خواستار اخراج روحانى از مجلس خبرگان شد و نوشت: «إن‌شاءالله فقهاى عزيز مجلس خبرگان در اجلاسيه‌ى آتى خود ضمن بررسى سخنان خلاف مبانى فقهى و اعتقادى آقاى روحانى، عذر ايشان را از اين مجلس كه شرط آن اجتهاد است، بخواهند». اين رسانه وابسته به جبهه پايدارى است كه در واكنش به صحبت هاى روحانى و اعتراض او به اطلاق واژه هاى خس و خاشاك و آشغال به معترضين اين يادداشت را منتشر كرده است. روحانى گفته بود اگر امام زمان بيايند، اجازه نقد مى دهند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...