احتمال استعفای وزیر کشور کابینه لبنان

5f30be6b0b616_5f30be6b0b619

برخی رسانه های لبنانی اعلام کردند وزیر کشور لبنان هم در ادامه سریال استعفاها در این کشور امروز دوشنبه از سمتش استعفا می دهد.

شبکه لبنانی ” الجدید” اعلام کرد محمد فهمی وزیر کشور لبنان امروز از سمت خود استعفا می دهد.

به نوشته ایسنا، طبق اعلام این شبکه خبری فهمی قرار است استعفایش را امروز به دولت این کشور تقدیم کند.

در صورت استعفا وی چهارمین وزیر از کابینه لبنان خواهد بود که پس از وزرای خارجه، اطلاع رسانی و محیط زیست از کابینه استعفا می دهد.

چندین نماینده نیز از پارلمان لبنان استعفا دادند. شبکه روسیا الیوم اعلام کرد  رامی عیاش و منی ابوحمزه پیشنهاد دولت لبنان برای تصدی پست وزارت اطلاع رسانی را رد کردند.

طبق اعلام این شبکه کابینه لبنان پس از استعفای منال عبدالصمد وزیر اطلاع رسانی این پست را به رامی عیاش، از هنرمندان لبنانی و منی ابوحمزه یکی از چهره های رسانه ای این کشور پیشنهاد کرده که هردوی این افراد با تصدی پست پیشنهادی مخالفت کردند.

این مخالفت با استقبال مردمی در رسان های اجتماعی مواجه شد.