احتمال تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران برای خروج از برجام

احتمال تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران برای خروج از برجام

اتحادیه اروپا پس از ارزیابی آژانس بین المللی انرژی هسته ای از اقدامات تهران در مورد تحریم های ایران تصمیم خواهد گرفت.

به گزارش اسپوتنیک، پس از ارزیابی آژانس بین المللی انرژی اتمی از فعالیت های هسته ای تهران، اتحادیه اروپا درباره مجازات های احتمالی علیه ایران تصمیم خواهد گرفت. این گفته سخنگوی سرویس خارجی اتحادیه اروپا پیتر استانو در یک جلسه توجیهی در بروکسل روز دوشنبه اعلام شد.

وی با بیان اینکه ایران درباره کاهش جدید تعهدات خود تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اقداماتی را انجام داده، گفت: اتحادیه اروپا پس از پاسخ و تجزیه و تحلیل آژانس بین المللی انرژی هسته ای از اقدامات ویژه تهران در زمینه هسته ای در مورد تحریم های جدید احتمالی یا ادامه روند رفع تحریم ها علیه ایران تصمیم خواهد گرفت.