احضار جمعی از فعالین کارگری ،اجتماعی،سیاسی خوزستان به دادگاه

دادگاه انقلاب طی حکمی آقایان علی محمد جهانگیری (فعال سیاسی) شاهپور رشنو(فعال اجتماعی،سیاسی) ،عزت جعفری،(فعال اجتماعی)عبدالرضاشاکری(فعال اجتماعی و کارگری) وعلی نجاتی(فعال کارگری) وخانمها اشرف رحیم خانی ,(فعال اجتماعی)  وزینب کشوری (فعال اجتماعی) رابه اتهام تبلیغ علیه نظام  به دادگاه. احضار کرد.

نام بردگان باید در تاریخ ۲۴\۲\۱۳۹۶ساعت ۹صبح دردادگاه انقلاب دزفول حاضر شوند.

لازم به یادآوریست که آقایان علی محمد جهانگیری،عبدالرضا شاکری،وخانم اشرف رحیم خانی از زندانیان سیاسی دهه شصت می‌باشند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...