احمدی نژاد در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

احمدی نژاد در این جلسه در میان علی شمخانی و پرویز داوودی نشست.

 

 

احمدی نژاد در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت کنار چه کسی نشست؟

اقتصاد نیوز: محمود احمدی نژاد در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی حضور یافت.

 

 

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...