احمدی نژاد دوباره یاد هندوستان کرده است

احمدی‌نژاد که امروز برای شرکت در دادگاه حمید بقایی به محل دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده بود، پس از آنکه مسئولان مربوطه به وی اجازه شرکت در جلسه دادگاه را ندادند، روی پله‌های دادگاه برای مردم و رسانه‌ها سخن گفت. 

کسی که در دستگاه دولتی و حکومتی مورد ظلم واقع می شود چه کار باید بکند؟! به کجا باید مراجعه کند؟! به خودشان؟! اگر خودشان مورد اعتماد بودند که مشکلی پیش نمی آمد! چه راهی در برابر ملت باقی می ماند؟! ملت به کجا باید شکایت کند از دست کسانی که به مردم ظلم می کنند؟! این یک سوال اساسی است….

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...