اخبار جنبش اعتراضی مردم علیه دیکتاتوری ملایان

ادامه اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا

اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ادامه یافت و کارگران صبح سه شنبه در جاده منتهی به کارخانه تجمع کردند و همچنان خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

یادآوری می شود که کارگران کارخانه گیلانا از روز شنبه تجمع اعتراضی خود را برگزار کرده و تا رسیدن به خواسته های خود اعلام کرده اند که به اعتصاب ادامه خواهند داد

شعار نویسی گسترده در شهر قائمیه کازرون

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت جوانان قیامی در شهر قائمیه از توابع کازرون اقدام به شعار نویسی گسترده کردند .

این جوانان تمامی دیوارها و درب مغازه ها را پر از شعارهای ضد حکومتی کردند و از روز ( دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ) نیروهای بسیجی و یگانهای ویژه و لباس شخصی ها همه خیابانها را بسته بودند و مشغول پاک کردن شعارها بودند . جوانان در صدد این هستند که برنامه قیام ۸۸ را تکرار کنند.

تجمع اهالی نوشهر در اعتراض به تاخیر در تحویل مسکن مهر

روز ۳۰ اردیبهشت تعدادی از مردم نوشهر در مقابل اداره عمران این شهر دست به تجمع زدند. این تجمع در اعتراض نسبت به تاخیر در تحویل مسکن مهر نوشهر صورت گرفت.

لازم به ذکر  است که کار   مسکن مهر در این شهر از سال ۸۹ آغاز و بهره برداری از  آن ۱۵ ماه بعد اعلام شد ولی با گذشت بیش از سی ماه هنوززمان تحویل دهی مسکن به مردم مشخص نشده است.

تجمع بازنشستگان لوله سازی خوزستان در فلکه شهدای اهواز

نزدیک به ۱۰۰ نفر از بازنشستگان کارخانه لوله سازی خوزستان در اعتراض به امتناع کارفرمای این شرکت از پرداخت بین ۳۰ تا ۴۰ ماه حقوق معوقه بازنشستگان این شرکت در مقابل دفتر حاج عشقی کارفرمای این شرکت تجمع کردند،

این کارگران روز گذشته یکشنبه ۲۹ اردیبهشت نیز شکایتی به دادگاه در این رابطه تحویل دادند اما تاکنون هیچ مقامی به خواسته ها و اعتراضات کارگران توجهی نکرده است

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...