اخرین خبر: سندی مهم درباره شبه افکنی‌های تیم احمدی‌نژاد

دادسرای عمومی و انقلاب تهران، امروز متن کامل حکم دادگاه تجدیدنظر بقایی را منتشر کرد. در این حکم رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه رسیدن مبالغی از سپاه به بقایی، برای امور مربوط به کشورهای آفریقایی را تأیید کرده است.

برمبنای حکم منتشرشده، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه گفته است آقای بقایی مبلغ سه میلیون و ۷۶۶ هزار یورو و همچنین ۵۹۰ هزار دلار در پولی که سپاه پاسداران برای امور مربوط به کشورهای آفریقایی داده، اختلاس کرده است./آخرین خبر

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...