اخر خط که میشه، گرگها به جان هم میافتند +فیلم

سیف رئیس بانک مرکزی با حضور در مجلس در مورد وضعیت بازار ارز بخصوص دلار توضیحاتی داد
در این جلسه که وحوش به جان یکدیگر افتاده بودند با درگیری با صطلاح نمایندگان به تنش کشیده شد. (فیلم زیر)

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...