ادارات خرمشهر و آبادان تعطیل اعلام شد

با عنایت به افزایش غلظت گرد و غبار، فرمانداری های آبادان و خرمشهر، ادارات این دو شهرستان را برای امروز تعطیل اعلام کردند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام فرمانداری خرمشهر، با توجه به نامساعد بودن وضعیت هوای شهرستان خرمشهر، کلیه ادارات و دانشگاه ها و مراکز آموزشی تعطیل اعلام شده است.

بانک های شهرستان، تابع دستگاه های استانی خود هستند و تعطیل نیستند.

همچنین فرمانداری آبادان نیز اعلام کرد و به علت گرد و غبار، ادارات این شهرستان تعطیل اعلام شده است.

امروز در اغلب شهرهای استان خوزستان به علت پدیده گرد و غبار، مدارس در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...