ادامه اعدامها در استانه نوروز – اعدام دو زندانی در ملاء عام در جیرفت – تصویر

اعدام-جیرفت-3اعدام-جیرفت-23بر اساس گزارش رسانه های حکومتی روز چهارشنبه 27 اسفند، حکم اعدام دو نفر با اتهام قتل در جیرفت در ملاء عام با حضور کودکان اجرا شد.

به گزارش  واحد مرکزی خبر؛ این دو نفر متهم بودند بهمن ماه سال جاری مرتکب قتل شده بودند که با رسیدگی سریع به پرونده‌ها آن‌ها و با تایید دیوان عالی کشور دو متهم، از طریق چوبه دار اعدام شدند.

بنا به تصاویر منتشر شده از سوی خبرگزاریهای رسمی در هنگام اجرای حکم اعدام کودکانی از پشت حصارها شاهد اجرای حکم بودند.

 

اعدام-جیرفت-27

اعدام-جیرفت-13