ادامه نقض قطعنامه های شورای امنیت در زمان روحانی

shora

 

نقض قطعنامه های شورای امنیت در زمان روحانی ادامه می یابد

رئیس سازمان انرژی اتمی آخوندها: انتخاب روحانی تغییری در سیاستهای اتمی رژیم ایجاد نمی کند و غنی سازی متوقف نمی شود

«فریدون عباسی دوانی»، رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم آخوندی در سن پترزبورگ روسیه اذعان کرد در دوران روحانی نیز نقض قطعنامه های شورای امنیت ادامه خواهد یافت، غنی سازی متوقف نمی شود و سایت فوردو ادامه می یابد.

خبرگزاری سپاه پاسداران-فارس- در روز جمعه ۷تیر (۲۸ژوئن) در همین رابطه نوشت: «انتخاب حسن روحانی به مقام رئیس جمهوری تغییری در سیاستهای اتمی جمهوری اسلامی پدید نخواهد آورد. ما به تولید سوخت هسته یی طبق اهداف اعلام شده مان ادامه خواهیم داد. غنی سازی مرتبط با تولید سوخت هم تغییری نخواهد کرد. فعالیت ایران در سایت فوردو هم ادامه خواهد یافت».

این خبرگزاری به نقل از عباسی از اتمام طراحی رآکتور اتمی ۳۶۰مگاواتی و ساخت یک رآکتور اتمی ۱۰مگاواتی از نوع «استخریاب سبک» که پیشرفته تر از رآکتور تهران است، خبر داد.

هم چنان که مقاومت ایران بارها اعلام کرده است، دستیابی به سلاح اتمی بخشی از استراتژی رژیم آخوندی برای ادامه بقای آن است و هرگز از آن دست برنمی دارد. سرکردگان رژیم بارها تأکید کرده اند هر گونه عقب نشینی در این زمینه به سرنگونی رژیم منجر خواهد شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸تیر۱۳۹۲ (۲۹ژوئن۲۰۱۳)

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...