اذعان رئیس کمیسیون اموزش مجلس: به انزجار دانشجویان از دروس رژیم و استادان ان

زاهدی: دروس معارف اسلامی دانشگاه بیش از آنکه جاذبه داشته باشد دافعه ایجاد می‌کند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: دروس معارف اسلامی ما واقعا ضعف دارد و بیش از آنکه باعث جاذبه شود، دافعه ایجاد می‌کند و به جای آنکه برای دانشجویان علاقه‌مندی به این مباحث ایجاد کند آنان را ممکن است حتی از این مباحث دور کند.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بحث تحول علوم انسانی سال‌هاست که مطرح است اما چندان جلو نرفته است.

ما باید روشهای جدیدی را به کمک روانشناسان و کسانی که در مراکز تربیتی هستند پیدا کنیم تا با دانشجویان رفیق شویم و آنان را به خود نزدیک کنیم.

زاهدی در پایان تصریح کرد: دروس معارف اسلامی ما واقعا ضعف دارد و بیش از آنکه باعث جاذبه شود، دافعه ایجاد می‌کند و بجای آنکه برای دانشجویان علاقه‌مندی به این مباحث ایجاد کند آنان را ممکن است حتی از این مباحث دور کند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...