ارتباط حملات شیمیایی در سوریه با حکومت سوریه

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی می‌نویسد نشانه‌هایی به دست آمده است که نشان می‌دهد ذخیره سلاح شیمیایی ِ حکومت سوریه با بزرگترین حمله توسط گاز سارین در آن کشور مرتبط است.
رویترز به نقل از دانشمندان و دیپلمات‌ها گزارش می‌دهد که این ادعای آنها، اتهاماتی را که پیشتر کشورهای غربی علیه دولت بشار اسد در زمینه استفاده از گاز شیمیایی مطرح کرده بودند، تایید می کند.
بنا بر این گزارش این آزمایش‌ها در ارتباط با نمونه‌هاییست که از حملات در غوطه شرقی، خان شیخون در ادلب و خان العسل در حلب به دست آمده است.
کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا دولت بشار اسد را متهم به در اختیار داشتن و استفاده از گاز شیمیایی می‌کنند اما حکومت سوریه و همچنین روسیه مهمترین حامی آن، این اتهامات را رد کرده و مخالفان اسد را در این زمینه مظنون می دانند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...