از تحویل دوچرخه به بانوان محترم و افراد زیر ۱۵ سال معذوریم

دادستان عمومی رژیم ملاها در اصفهان گفته است: «بر طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است.»

خامنه ای نیز در سال ۹۵ نیز در پاسخ به پرسشی در باره، دوچرخه‌سواری زنان گفته بود: “در صورتی که در اماکن عمومی و دید نامحرم باشد”، “حرام” دانست

در وب‌سایت شهرداری، شروطی برای کرایه این دوچرخه‌ها که می‌توان آنها را به ایستگاه بعدی تحویل داد، در نظر گرفته شده است، یکی “ثبت‌نام است و استفاده از کارت اصفهان” و در بند دیگر نوشته شده: «از تحویل دادن دوچرخه به بانوان محترم و افراد زیر ۱۵ سال معذوریم». دویچه وله