از شنبه تا دوشنبه ۱۸ درصد از ارزش دارایی‌ها کاسته شده

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: از شنبه تا دوشنبه ۱۸ درصد از ارزش دارایی‌های دارندگان درآمد‌های ثابت پایین آمده. قدرت خرید از سال گذشته تا کنون به یک سوم تقلیل پیدا کرده. در چنین شرایطی، سیاستگذار یا وجود دارد و بنا به مسائلی سیاست گذاری می‌کند و یا یک وادادگی در مقابل اتفاقات است. تابناک

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...