از شنبه تا دوشنبه ۱۸ درصد از ارزش دارایی‌ها کاسته شده

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: از شنبه تا دوشنبه ۱۸ درصد از ارزش دارایی‌های دارندگان درآمد‌های ثابت پایین آمده. قدرت خرید از سال گذشته تا کنون به یک سوم تقلیل پیدا کرده. در چنین شرایطی، سیاستگذار یا وجود دارد و بنا به مسائلی سیاست گذاری می‌کند و یا یک وادادگی در مقابل اتفاقات است. تابناک