از مدافعان حرم خامنه ای بیشتر از این انتظار نیست

روزنامه فرانسوی لوموند نوشته است که به نظر «فریده فرهی»، استاد علوم سیاسی در دانشگاه «هاوایی» احتمال کمی وجود دارد که تظاهرات و اعتراضات پراکنده کنونی در ایران به یک جنبش اجتماعی-سیاسی و به تغییری بزرگ بینجامد.

لوموند افزوده شرکت کنندگان در تظاهرات، مطالبات سیاسی روشن و مشخصی ندارند.

به گفته فعالان ایرانی در ایالات متحده، «فریده فرهی» عضو نایاک، لابی جمهوری اسلامی در آمریکا است.

یک کاربر ایرانی با نام “صدف بانو” در پاسخ به یاوه گویی‌های این عضو نایاک نوشته: معترضان همه جا فریاد می زنند که آخوند و حکومت آخوندی باید گم بشه… مطالبه از این روشن‌تر؟ نایاک هم خائن‌ترین افراد را در این سازمان جمع میکند. روزی که دیر هم نیست باید پاسخگوی تک به تک خیانت‌هایشان به این مردم و این کشور باشند. ایران  پرس نیوز

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...