اسامی افراد و شرکتهای تحریم شده امروز توسط امریکا

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، واشنگتن یک فرد ایرانی، یک فرد چینی و ۶ شرکت مستقر در امارات عربی متحده و چین را به دلیل ارتباط با صنایع پتروشیمی ایران تحریم کرده است:

– علی بایندریان
– ژیکینگ ونگ
– شرکت بنتاکو دی‌ام‌سی‌سی
– شرکت جیاشیانگ
– شرکت پیکویو
– شرکت سِیگ انرژی
– شرکت پتروشیمی شاندونگ کیاوانگوا
– شرکت پتروشیمی تریلینس

به نوشته العالم، «استیون منوشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا در توجیه اعمال این تحریم‌ها، گفته است: «بخش‌های نفت و پتروشیمی یکی از منابع اصلی تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی جهانی رژیم ایران است.»