استفاده رژیم اسد از سلاح شیمیايی

Assad-chimiquesروزنامه فرانسوی لوموند در شماره امروز دوشنبه به نقل از گزارشگر و عکاس اعزامی خود به سوریه و همچنین پزشکان سوری نوشته که رژیم بشار اسد در چند مورد بویژه در حومه دمشق از سلاح شیمیايی استفاده کرده است.

گزارشگر و عکاس این روزنامه بمدت چند هفته در کنار نیروهای مخالف سوری بودند و از نزدیک رویدادهای این کشور را دنبال می کردند.

به گفته پزشکان سوری که با گزارشگر لوموند گفتگو کرده اند، رژیم اسد از گاز اعصاب سارین استفاده کرده است.

لوموند می نویسد که عکاس این روزنامه روز 13 آوریل در جریان حمله نیروهای دولتی به مخالفان در محله “جبار” در حومه دمشق، بمدت 4 روز دچار اختلال بینايی و تنفسی بوده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...