استقلال مجاهدین در عراق از زبان رژیم

رئوفی‌نیا: فردای هشتم شهریور، تیتر برخی روزنامه‌ها این بود که انفجار توسط «عوامل آمریکا» انجام شده است. درباره حادثه هفتم تیر هم فکر می‌کنم چنین تیترهایی زده شد.

البته در آن زمان چنین صحبت‌هایی شایع بود؛ یعنی اصلاً به سازمان می‌گفتند منافقین آمریکایی.

در مجموع اما سند و مدرک اطلاعاتی مبنی بر دست‌داشتن آمریکا در این دو انفجار(هفتم تیر و هشتم شهریور) به دست نیامده است. وقتی خمینی دحالل در سال 59 فرمودند که منافقین از کفار هم بدتر هستند، دیگر تا انتهای ماجرا معلوم است. البته خود ما هم در اوایل انقلاب چه‌بسا فریب می‌خوردیم؛ مثلاً نسبت به کمونیست‌ها، پیکاری‌ها و راه‌کارگری‌ها به دلیل نفی خدا، بسیار حساس بودیم اما درباره مجاهدین تصور می‌کردیم این‌ها هر چه باشند، دیگر خدا را زیر سؤال نمی‌برند. بَعد دیدیم نه! این‌ها کفر پنهان دارند.

تقوامنش: از بابت سرسپردگی نیز باید بگویم که هیچ کشور و جریانی به اندازه رژیم صدام با سازمان پیوند نزدیک نداشت اما با این حال سازمان هیچ‌وقت در رژیم صدام به‌طور کامل استحاله نشد و همچنان هویت و مناسبات التقاطی و فرقه‌ای خود را نگه داشته و در اوج جنگ آمریکا علیه عراق که به سرنگونی صدام انجامید، روابط گسترده‌ای با جناح‌های داخلی آمریکا داشت. سایت الف