استکهلم – ادامه آکسیونها در حمایت جنبش دادخواهی

در ادامه جنبش دادخواهی قتل عام 30000 زندانی سیاسی در تابستان 67، روز شنبه 28 مرداد، جمعی از هواداران شورای ملی مقاومت به همراه بستگان تعدادی از این شهدای این قتل عام، در شهر استکهلم تجمع کردند.

شرکت کنندگان در این آکسیون که هم زمان با بسیاری از  پایتخت‌های کشورهای غربی انجام میشود، خواستار محاکمه آمرین و عاملین این قتل عام که به عنوان “جنایت علیه بشر”  از آن یاد هستند.

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

 

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...