استیصال امام جمعه اصفهان از معترضین + فیلم

طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان: به تعبیر خامنه ای ، آمریکا در ۳ جبهه با ما می‌جنگد، جبهه اقتصادی، جبهه روانی و جبهه سوم فشارعملی است،

در حال حاضر اگر کسی برای گرانی در جامعه گام بردارد جز کارگری برای دشمن نیست.

امام جمعه اصفهان در پایان عنوان کرد: دشمن آشوب‌های خیابانی را می‌خواهد، حرکت‌های اعتراضی خیابانی هیچ اثری در رفع مشکلات ندارد، بلکه دشمن را شاد می‌کند، این ملت و نظام از سختی‌های زیادی پیش از این گذشته‌اند و از این شرایط هم خواهیم گذشت.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...