استیصال رژیم از دست مردم ایران در ورزشگاهها

اما واقعا چرا فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نمی‌توانند اتفاقات ورزشگاه‌ها را مدیریت کنند؟
علت ناآرامی‌های اخیر ورزشگاه‌ها را در چه می‌دانید؟

چطور در همه ورزشگاه‌های مدرن جهان، تماشاگران روی صندلی خودشان می نشینند و اخلالگران به راحتی شناسایی می‌شوند و از ورود آنها به ورزشگاه‌ها جلوگیری می‌شود، ولی در ایران تماشاگران با خیال آسوده در برابر پلیس ضدشورش به سکوی مقابل سنگ‌پرانی می‌کنند؟ نقش باشگاه‌ها و کانون‌های هواداری آنها را در پدید آمدن این معضلات چگونه ارزیابی می‌کنید؟

راهکار شما برای آرام شدن جو ورزشگاه‌ها چیست؟ تابناک

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...