استیصال پلیس، پاسدار رژیم از مقاومت زنان میهن

ساعت 24-سرکرده پلیس تهران گفت: طرح ناظر یک که همان ارسال پیامک‌های کشف حجاب برای برخی مالکان خودرو است کاملاٌ با هماهنگی دستگاه قضائی درحال اجراست.

پاسدار حسین رحیمی افزود: فردی که در داخل خودرو کشف حجاب می‌کند، بر اساس قانون مرتکب جرم شده است و این فعل هم جرم مشهود به حساب می‌آید و همانطور که می‌دانید پلیس طبق قانون باید با جرم مشهود برخورد کند.

وی ادامه داد: همکاران ما در نقاط مختلف سطح شهر خودروهایی که در آن کشف حجاب انجام شده را رصد می‌کنند. مشخصات کامل خودرو، زمان و مکان را برای پلیس امنیت اخلاقی ارسال می‌کنند. در ابتدا برای مالک خودرو پیامک کشف حجاب ارسال می‌شود و از او دعوت می‌شود برای بررسی بیشتر به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کند.