اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا

علیرضا علوی‌تبار، تحلیلگر مسائل سیاسی  رژیم در مورد شرایط امروز ایران می‌گوید ایران با مجمو‌عه‌ای از مشکلات مواجه است که یکدیگر را تشدید و تقویت می‌کنند و چون مدت طولانی از حل آنها اجتناب شده است به صورت عمیق و ریشه‌دار درآمده‌اند و اگر بازهم بحران و معضلات موجود حل نشود به فاجعه تبدیل خواهد شد.

وی  گفت: ایران نیازمند اصلاحات ساختاری است. می‌توان با راه‌حل‌هایی مشکلات را قابل تحمل کرد یا بر آنها سرپوش گذاشت، اما تنها با اصلاحات ساختاری می‌توان با مشکلات مقابله کرد. اصلاحات ساختاری نیز توسط قوه‌مجریه (دولت) به تنهایی قابل‌اجرا نیست.

لازم است همه به ضرورت اصلاحات ساختاری پی ببرند. یک جنبش آگاهانه و سامان‌یافته اجتماعی نیز می‌تواند ضعف‌ها و کمبودها را در زمینه اقدام برای اصلاح جبران کند. خبرانلاین

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...