اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت طرحهای انفجار مساجد اهل تسنن و مراکز تحصن در عراق توسط نیروی قدس

بر اساس گزارشهای رسیده از درون سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس گروههای عملیاتی و دسته‌های تروریستی وابسته به خود را مأمور کرده است تا در مناطق و استانهای مختلف عراق مساجد و مراکز اهل تسنن و همچنین مراکز تحصن و تظاهرات ضد حکومتی در بغداد و استانهای دیگر را با خودروها و بسته های انفجاری یا خمپاره هدف قرار دهند.

انفجارهایی که در روزهای اخیر در نزدیکی چند مسجد و مرکز تجمع در مناطق عامریه و غزالیه بغداد صورت گرفته توسط گروههای وابسته به نیروی قدس سازمان داده شده بود. طبق دستور العمل این نیرو، در مناطقی که بمب گذاری در هدف مشخص شده مشکل است، بمب در نزدیکترین نقطه ممکن کار گذاشته می‌شود.
مساجد و مناطق تجمع تظاهرکنندگان در حی الجامعه، تاجی و راشدیه و عامریه در بغداد از جمله هدفهای بعدی هستند. گروههای وابسته به نیروی قدس در حال شناسایی و آمادگیهای تدارکاتی این اهداف هستند. این عملیات جنایتکارانه در هماهنگی و با کمک کامل نیروهای دولتی صورت می‌گیرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران- پاریس
۶اردیبهشت ۱۳۹۲(۲۶ آوریل ۲۰۱۳)

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...