اطلاعيه های دبيرخانه شورای ملی مقاومت- حمله موشكی رژیم آخوندی به لیبرتی

shora

حمله موشكي-شماره1
حمله موشكي به ليبرتي همزمان با نمايش انتخابات رژيم آخوندي
همزمان با نمايش انتخابات رژيم آخوندي و تحريم گسترده آن از سوي مردم، ساعت 1315 به وقت محلي،  ليبرتي بار ديگر هدف تهاجم شمار زيادي موشك قرار گرفت و خسارات جاني زيادي به جاي گذاشت. اطلاعات تكميلي متعاقباً به اطلاع خواهد رسيد.
در چهار ماه گذشته و پس از موشكباران 9 فوريه (21بهمن)، ساكنان ليبرتي و بسياري از شخصيتها و سازمانهاي بين المللي بارها خواهان بازگشت آنها به اشرف به منظور تأمين حداقل امنيت شده بودند. در تهاجم موشكي 9فوريه 8تن از ساكنان كشته و 100تن مجروح شدند.
پس از موشكباران 9 فوريه ساكنان صدها بار از دولت عراق، ملل متحد و دولت آمريكا خواستار تأمين حداقل الزامات امنيتي براي ليبرتي از جمله بازگرداندن تي والها و انتقال كلاهها و جليقه هاي حفاظتي شدند كه مورد مخالفت دولت عراق قرار گرفت.
دبيرخانه  شوراي ملي مقاومت ايران
25خرداد1392 (15خرداد2013)
حمله موشكي-شماره2
حمله موشكي با دهها موشك 107 ميلمتري همزمان با نمايش انتخابات رژيم آخوندي
در اثر موشك باران امروز مجاهد خلق خانم كلثوم صراحتي به شهادت رسيد و شمار زيادي از ساكنان مجروح شدند. اين حمله با دهها حمله موشكي همزما با نمايش انتخابات رژيم آخوندي و تحريم گسترده اين انتخابات صورت گرفت.
هيچيك از مأموران كوبلر در صحنه حاضر نشدند و غيبت آنها بر سر بزنگاه سؤال برانگيز است، زيرا اين مأموران هر روز ساعتها به گشت و گذار در داخل كمپ و گرفتن عكس و فيلم از تمامي  نقاط مشغول بوده اند.
مارتين كوبلر با وعده دروغ امنيت و انتقال سريع به كشور ثالث به زندان ليبرتي منتقل شدند. در موشك باران 9 فوريه 8 تن شهيد و 100 تن مجروح شدند. بعد از آن كوبلر حداقل 11 بار به صورت مكتوب و دهها بار از طرق مختلف قول داد كه مسائل امنيتي ليبرتي را حل خواهد، اما در اين فاصله حتي ساده ترين مسائل مانند بازگرداندن تي والها و انتقال كلاهها و جليقه هاي حفاظتي صورت نگرفت.

دبيرخانه  شوراي ملي مقاومت ايران
25خرداد1392 (15خرداد2013

javadnaghashan

kolsoomsarahati

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...