اطلاعیه های دبیرخانه شورای ملی مقاومت- حمله موشکی رژیم آخوندی به لیبرتی

shora

حمله موشکی-شماره۱
حمله موشکی به لیبرتی همزمان با نمایش انتخابات رژیم آخوندی
همزمان با نمایش انتخابات رژیم آخوندی و تحریم گسترده آن از سوی مردم، ساعت ۱۳۱۵ به وقت محلی،  لیبرتی بار دیگر هدف تهاجم شمار زیادی موشک قرار گرفت و خسارات جانی زیادی به جای گذاشت. اطلاعات تکمیلی متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.
در چهار ماه گذشته و پس از موشکباران ۹ فوریه (۲۱بهمن)، ساکنان لیبرتی و بسیاری از شخصیتها و سازمانهای بین المللی بارها خواهان بازگشت آنها به اشرف به منظور تأمین حداقل امنیت شده بودند. در تهاجم موشکی ۹فوریه ۸تن از ساکنان کشته و ۱۰۰تن مجروح شدند.
پس از موشکباران ۹ فوریه ساکنان صدها بار از دولت عراق، ملل متحد و دولت آمریکا خواستار تأمین حداقل الزامات امنیتی برای لیبرتی از جمله بازگرداندن تی والها و انتقال کلاهها و جلیقه های حفاظتی شدند که مورد مخالفت دولت عراق قرار گرفت.
دبیرخانه  شورای ملی مقاومت ایران
۲۵خرداد۱۳۹۲ (۱۵خرداد۲۰۱۳)
حمله موشکی-شماره۲
حمله موشکی با دهها موشک ۱۰۷ میلمتری همزمان با نمایش انتخابات رژیم آخوندی
در اثر موشک باران امروز مجاهد خلق خانم کلثوم صراحتی به شهادت رسید و شمار زیادی از ساکنان مجروح شدند. این حمله با دهها حمله موشکی همزما با نمایش انتخابات رژیم آخوندی و تحریم گسترده این انتخابات صورت گرفت.
هیچیک از مأموران کوبلر در صحنه حاضر نشدند و غیبت آنها بر سر بزنگاه سؤال برانگیز است، زیرا این مأموران هر روز ساعتها به گشت و گذار در داخل کمپ و گرفتن عکس و فیلم از تمامی  نقاط مشغول بوده اند.
مارتین کوبلر با وعده دروغ امنیت و انتقال سریع به کشور ثالث به زندان لیبرتی منتقل شدند. در موشک باران ۹ فوریه ۸ تن شهید و ۱۰۰ تن مجروح شدند. بعد از آن کوبلر حداقل ۱۱ بار به صورت مکتوب و دهها بار از طرق مختلف قول داد که مسائل امنیتی لیبرتی را حل خواهد، اما در این فاصله حتی ساده ترین مسائل مانند بازگرداندن تی والها و انتقال کلاهها و جلیقه های حفاظتی صورت نگرفت.

دبیرخانه  شورای ملی مقاومت ایران
۲۵خرداد۱۳۹۲ (۱۵خرداد۲۰۱۳

javadnaghashan

kolsoomsarahati

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...