اطلاعیه دادگستری مشهد و جرم سازی برای یک اعدامی

روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی مجبور شد در پی اعدام یک جوان مشهدی ، سریال جرم برای وی ردیف کند اما باز هم هیچکدام از جرمها منجر به اعدام وی نمیشود.

به گزارش ایلنا، “۲۰ مورد محکومیت طی ۲۲ سال در حالی که برخی از رسانه‌های معاند در فضای مجازی از اعدام فردی در مشهد به علت نوشیدن الکل خبر می‌دهند “

سوابق نشان می‌دهد فردی که اعدام شده، دارای ۲۰ سابقه محکومیت کیفری قطعی طی سال های ٩۵تا ٩٧ بوده است.

در سال ٩۴ نیز به جرم نوشیدن و نگهداری مشروبات الکلی به ۱۱ ماه حبس محکوم می‌شود . این فرد در سال ۹۶ هم بار دیگر به علت نگهداری مشروبات الکلی به ٨ ماه حبس محکوم می‌شود. او بار دیگر در سال ٩٧ در حالی که مست بوده بر روی موتورسیکلت درحال رانندگی پر خطر و بدون گواهینامه دستگیر می شود.

نهایتا حکم فرد موصوف پس از طی تشریفات کامل قانونی به مرحله اجرا در می آید.