اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت: فراخوان مقاومت ايران براي نجات جان آيت الله بروجردي

مقاومت ايران عموم مراجع و ارگانهاي بين المللي را به يك اقدام موثر و فوري براي نجات جان زنداني سياسي آيت الله حسين كاظميني بروجردي كه در معرض خطر اعدام قرار دارد، فرا مي خواند .

صبح روز شنبه 12 مهر به دنبال تحصن و اصرار خانواده آقاي بروجردي براي ديدار با او، ملاقات كوتاهي بين آنها صورت گرفت. دژخيمان رژيم آقای بروجردی را در حالي كه دست و پايش در غل و زنجير بود، به محل ملاقات برده بودند.  او كه در سلول هاي قرنطینه كه معمولا زندانيان محكوم به اعدام را قبل از اجراي حكم به آنجا منتقل ميكنند بسر مي برد و در وضعيت جسماني وخيمي قرار دارد. آقای بروجردی دراین ملاقات گفته است که تحت شكنجه شديد قرار گرفته است .

آيت الله بروجردي در روز چهارشنبه9 مهر (اول اكتبر) به طور ناگهاني از بند ويژه روحانيت در زندان اوين به سلول انفرادي در قرنطينه اين زندان منتقل شد. هفته گذشته آخوند محمد موحدی «دادستان ویژه روحانیت» در مراجعه به آقاي بروجردي اعتقادات و نظرات وي را تفسيري متفاوت از آخوند خامنه اي و «بدعت و ارتداد» توصيف كرده و مجازات او را اعدام خوانده بود.

آقاي بروجردي در مهر 1385 دستگير و در يك محاكمه فرمايشي به ۱۱سال زندان محکوم شد. او كه به خاطر هشت سال حبس در زندانهاي قرون وسطايي رژيم از بيماريهاي مختلف رنج مي برد از خدمات درماني ضروري محروم است.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

12مهر1393 (4اكتبر2014)