اطلاعیه مطبوعاتی- سوئد باید علیه افزایش اعدامها در ایران اقدام کند

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد، طی اطلاعیه مطبوعاتی که روز پنجشنبه 20 فوریه/ اول اسفند، منتشر کرده است از وزارت خارجه و همچنین دولت سوئد خواسته است در مورد افزایش اعدامها در ایران عکس العمل نشان دهند.

این اطلاعیه با یاد آوری افزایش تساعدی اعدامها درایران پس روی کارامدن دولت روحانی و بویژه در طی سال جاری میلادی، از کارل بیلدت و دولت سوئد خواسته است ضمن محکوم کردن اعدامها سفیر رژیم ایران در استکهلم را فرا خواند.

این اتحادیه در اطلاعیه خود همچنین از دولت و وزیرخارجه سوئد خواسته است تا در مجامع بین المللی و دراتحادیه اروپا تلاش کند تا مسئولین این اعدامهای خود سرانه، که در جهت ایجاد وحشت در جمعه ایران صورت میگیرد، در یک دادگاه بین المللی محاکمه شوند.

در این اطلاعیه امده است: این اقدامی کاملا طبیعی است که وزیر خارجه سوئد با توجه به اظهاراتش پس از سفر به ایران، که از جمله در سایت دولت و همچنین روزنامه افتن بلادت منتشر شده است، برای تامین رعایت حقوق پایه ای بشر، که بخشی از سیاست دولت سوئد است پایدار بماند.

این اطلاعیه همچنین از نمایندگان پارلمان، احزاب سیاسی و سازمانهای حقوق بشری خواسته است تا مسائل نقض حقوق بشر در ایران را مورد توجه قرار دهند و با اقدامی هماهنگ و افزایش فشار بین المللی رژیم ایران را وادار به توقف اعدامها و ازادی همه زندانیان سیاسی کند.

این اطلاعیه یاداوری میکند که که طی 50 روز که سال جدید میلادی می گذرد، حداقل 148 نفر در نقاط محتلف ایران، بعضا در ملاء عام، اعدام شده اند.

متن سوئدی این اطلاعیه/ کلیک کنید