اظهارات سخنگوی مجاهدین درباره عربده های رژیم کثیف آخوندی و وحوش و سگهای زنجیری

pmoi

اظهارات سخنگوی مجاهدین درباره عربده های رژیم کثیف آخوندی و وحوش و سگهای زنجیری

خبرگزاری حکومتی ایلنا رژیم آخوندی ۲۱شهریور ۹۲:

«وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران: فریب خوردگان اگر دستشان به خون انسانی آلوده نیست بازگردند. وزیر اطلاعات گفت آنهایی که فریب این گروهک را خورده اند و سالها زندگی را در دربدری و آوارگی و حصر فکری تجربه کردند، و در صورتی که دست آنها به خون انسانی آلوده نیست، از گذشت ملت ایران استفاده کنند و به آغوش ملت مسلمان ایران بازگردند. وزیر اطلاعات گفت: کار گروهک جنایتکار ترور انسانهای مظلومی بود که حاضر نشدند زیر بار ظلم و ستم بروند».

محمود علوی وزیر اطلاعات تلویزیون رژیم ۲۱شهریور ۹۲:

«فروپاشی قرارگاه اشرف تجلی اراده مظلومین عراق بود، که هم انتقام خون به ناحق ریخته مردم عراق رو گرفتند و هم مرحمی بر زخمهای بیشمار مردم ایران اسلامی نهادند. که از ددمنشیهای این گروهک زخمهای بیشماری رو بر تن خودش داشت

ما این اقدام قهرمانانه ملت عراق رو به مردم اون کشور و همچنین ملت ستمدیده ایران اسلامی تبریک می گیم و خدا رو بر این پیروزی دو ملت عراق و ایران سپاس می گذاریم.

اگر دستشون به خون انسانی آلوده نشده به آغوش ملت مسلمان ایران برگردند. از گذشته و بزرگواری ملت ایران برخوردار بشن و در دامان ملت ایران زندگی انسانی خودشون رو دنبال بکنن و به این دربدری خودشون پایان بدن».

قدردانی وزارت خارجه رژیم از وحوش و سگهای زنجیری در عراق  به خاطر اعدام دستجمعی مجاهدین:

بیانیه وزارت خارجه رژیم:

«جمهوری اسلامی ایران پیش تر در چندین نوبت به نماینده سازمان ملل متحد در عراق نسبت به تداوم حضور اعضای این سازمان تروریستی در اردوگاه اشرف و شرارتها و ماجراجویی های آنها هشدار داده بود. اقدامات این سازمان تروریستی و برخی حامیان شناخته شده آنان در اتهام زنی به دیگران از جمله درگیریهای اخیر اردوگاه اشرف نیز نمونه ای از توطئه ها و ماجراجویی آنان است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حمایت از تلاشهای سازمان ملل متحد و دولت عراق در اخراج سریعتر اعضای این سازمان تروریستی از اردوگاه موقت ترانزیت، مسئولیت حقوقی و قانونی کشورهای حامی این سازمان تروریستی را یادآور شده و بر ضرورت قطع پشتیبانی مادی و سیاسی آنان از این گروهک تروریستی تأکید می کند».

اظهارات سخنگوی مجاهدین:

سخنگوی مجاهدین درباره عربده های رژیم کثیف آخوندی و وحوش و سگهای زنجیری آن در عراق و تمام بوزینگان نظام که در این سو و آن سوی جهان با ریش و تسبیح با ادا و اطوار فرنگی در بلندگوهای استعماری به پارس کردن علیه مجاهدین پرداخته اند گفت: سوزش ولی فقیه ارتجاع و وزارت شکنجه و جاسوسی از دست نیافتن به هدف اصلی در قرارگاه اشرف بسیار قابل فهم است و از این رو آنان بسا بیشتر از این باید یقه بدرانند و سینه چاک بدهند. اما مردم ایران با مجاهدان قهرمان و ارتش آزادی ستان در چارچوب مؤسسان چهارم به راه پرشکوه خود تا گسستن بند از بند رژیم کثیف ولایت فقیه و کوتاه کردن دست ایادی ارتجاع و استعمار و ریشه کن کردن آنها از ایران زمین ادامه می دهند. سخنگوی مجاهدین افزود: قاتلان جنایتکار در هر لباس و به ویژه در لباس آخوندی و پاسداری می توانند مطمئن باشند که حساب یک به یک این خونها را مانند لاجوردی و صیاد شیرازی و آخوندهای ترکیده از قبیل صدوقی و دستغیب و اشرفی اصفهانی و هاشمی نژاد و آخوند مدنی پس خواهند داد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...