اعتراضات دانشجویان، دانشگاه هنر

از دو ماه مانده به پایان سال 96، اقشار مختلف دانشجویی در دانشکده‌های مختلف دانشگاه هنر، طی چند تجمع اعتراضی نسبت به برخی شرایط و کاستی‌های حاکم بر این دانشگاه، خواستار رسیدگی به مشکلات و رفع نواقص پیش رو شدند.

به گزارش ایسنا، گروه‌های دانشجویی این دانشگاه در چند ماه اخیر سعی کرده‌اند با استفاده از فضای مجازی، نامه‌های سرگشاده به مسئولین، حرکات نمادین و تجمعات دانشجویی، مسیر بیان این مطالبات را برای دانشجویان هموار کنند و نظراتشان را به گوش مدیران برسانند.

رییس دانشگاه هنر معتقد است برخی از مطالبات دانشجویان بحق و مجموعه مدیریتی دانشگاه با جدیت در حال پیگیری این مطالبات است؛ اما برخی دیگر از موضوعات که بعضاً با برجسته سازی، سیاه‌نمایی و روش‌های غیر متعارف همراه است، عمدتاً از سر کم اطلاعی و ایجاد فضای هیجانی است و توسط تعداد محدودی از دانشجوها و اساتیدی اتفاق می‌افتد که مشکلات و مطالبه شخصی دارند و همه آنچه گفته می‌شود صحت ندارد.

اکرمی می‌گوید: “باید بین این مطالبات بحق و اغراض و مقاصد عده‌ای سودجو تفاوت قائل شد. دانشجویان ما جوانان پاک و دلسوزی هستند که بعضاً ممکن است به دلیل اطلاعات غلط و مغرضانه همان افراد سودجو تجمع و اعتراض کنند و زمانی که با واقعیت آشنا شوند، از این ماجراجویی‌ها دوری می‌کنند”.

هدفمندی و تناسب در تغییر معاونان و مدیران دانشگاه نیز در لابلای مطالبات دانشجویان به چشم می‌خورد. دکتر اکرمی در این خصوص می‌گوید: ممکن است عده‌ای با انتصاب فردی موافق نباشند؛ قرار نیست برای این انتصاب جنجال و حاشیه راه بیاندازند. مدیریت دانشگاه براساس تشخیص و اختیار طبیعی خود فردی را برای موضوعی انتخاب و انتصاب می کند، اگر قرار باشد مخالفان جار و جنجال راه بیاندازند که نمی شود کار را پیش برد.

وی ادامه می‌دهد: اخیرا تغییراتی در معاونت دانشجویی انجام شد که موجب شد برخی که منافعی در این زمینه داشته‌اند دانشجویان و کارکنان را به جوسازی تحریک کنند. این درست نیست.
در مجموع باید منتظر بود و دید که آیا نتیجه این جلسات و پیگیری‌ها در نهایت، منجر به جلب رضایت دانشجویان خواهد شد یا خیر.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...